Wordfeud verklaard

Wij verklaren waarom sommige woorden wel, en andere niet zijn opgenomen in de Nederlandse lijst woorden van Wordfeud.

Het opnemen of weigeren van woorden voor Wordfeud gebeurt op basis van onze uitgangspunten, die gebaseerd zijn op de officiële taalregels voor het spel Scrabble.

U zoekt een verklaring voor:


We zorgen niet alleen voor de woordenlijst van Wordfeud, maar ook voor die van onder andere WordCrex en WordOn.

De woorden in de lijst worden alle verzameld door onze programmatuur. Dat doen we niet alleen voor het Nederlands, maar ook voor tientallen andere geschreven talen.

Daarna wordt de tekst gefilterd op bron en woordgroepen, om slechte bronnen te weren. Zo weren we alle woordenboeken en bronnen die overlopen van ongebruikelijke taal. Elke bron krijgt een taalwaardering.

Omdat we willen weten hoe gebruikelijk de woorden zijn, tellen we het woord maar een keer per bron.

De resulterende verzameling woorden wordt daarna handmatig beoordeeld aan de hand van jullie suggesties.

Natuurlijk raadplegen we daar af en toe naslagwerken bij, maar overnemen uit de woordenboeken doen we niet. Dat mag ook niet, want dat is het werk van anderen, en dus terecht door de wet beschermd.

We nemen alleen woorden op die genoeg voorkomen, correct zijn volgens het 'Groene Boekje' en aan de taalregels voldoen.

Bij twijfelgevallen raadplegen we vooral woordenlijst.org, omdat die de officiële spelling bevat.

Welke woorden dan wel en niet mogen wordt vooral bepaald door de taalspelregels.